Ukoliko se želite detaljnije informirati o našim uslugama na lokaciji Veliki Vrh – Zaprešić ili se želite predbilježiti za smještaj, obratite nam se na:

  • Mail: domzapresic@gmail.com
  • Mobitel: 099 7335 501 (ravnateljica Snježana Filipović) ili na 099 7335 503 (socijalna radnica Ana Kozjak)