Danas smo u Domu povodom blagdana Svete Lucije sa korisnicima posijali pšenicu kako bi nam godina pred nama bila što uspješnija.

Share

Danas je Dom Bistra posjetio Sveti Nikola u pratnji Krampusa. Budući da su svi korisnici bili jako dobri tijekom godine, za Krampusa nije bilo previše posla, a Sveti Nikola je

Share

Ovu subotu u Domu Bistra održana je Sveta misa. Budući da je duhovnost i religija od velike važnosti za dio naših korisnika, zahvalni smo Župi sv. Nikole biskupa što održava

Share

Nakon što smo u proljeće zasadili vrt u dvorištu našeg Doma, došlo je i vrijeme za ubiranje prvih plodova.Rajčicu smo već degustirali uz današnji ručak i stvarno smo ponosni na

Share